Polityka prywatności

Niniejsza polityka bezpieczeństwa określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Kontrahentów przez stronę internetową www.jettstudio.pl . Administratorem danych osobowych jest Jett Studio Sp.  z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 414A, NIP: 952-13-31-069, REGON  012347898, Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: Numer rejestru KRS  0000126614. Kapitał zakładowy spółki: 50 000zł.

Wszelkie dane osobowe gromadzone na stronie www.jettstudio.pl  są objęte tajemnicą. Administrator danych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania  prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Kontrahentów , które przetwarza, używa lub przechowuje na stronie www.jettstudio.pl

Ze strony www.jettstudio.pl można korzystać nie przekazując danych osobowych, jednak nie możliwe jest wtedy dokonywanie żadnych zamówień. Jedynie po zarejestrowaniu i zalogowaniu dostępne są informację związane z możliwością dokonywania zamówień. Podanie danych przy rejestracji na stronie jest dobrowolne.

Jett Studio Sp. z o.o.  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony www.jettstudio.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze strony www.jettstudio.pl ; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Państwo korzystają ze strony www.jettstudio.pl , co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji użytkownika na stronie www.jettstudio.pl (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
Na stronie www.jettstudio.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies : "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Na stronie internetowej www.jettstudio.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych ;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dopasowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w użądzeniu końcowym użytkownika.

 

Pliki cookies mogą być również używane przez serwisy, do których Jett Studio Sp. z o. odwołuje się na stronie www.jettstudio.pl , takie jak np. (Facebook, Instagram, YuoTube). Używanie plików cookies przez serwisy wymienione powyżej, podlegają innej, polityce prywatności, przez nich stosowanej.

 

Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator strony www.jettstudio.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Jett Studio Sp. z o.o. może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m. in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawce internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na adres Sklepu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Dane zbierane za pośrednictwem strony www.jetstudio.pl, są niezbędne do złożenia zamówienia. Informacje dotyczące Kontrahentów, pozwalają na poprawną obsługę zamówień i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez Jett Studio Sp. z o.o.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie mają Państwo możliwość podglądu, edycja i usunięcia swoich danych, w ramach swojego konta na stronie www.jettstudio.pl , po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła lub poprzez kontakt z Jett Studio Sp. z o.o  mailowo (info@jettstudio.pl).

Dane osobowe przechowywane na stronie www.jetsttudio.pl nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane są przekazywane jedynie w ramach realizacji zamówienia. W zależności od wybranego przez Państwa sposobu dostawy zamówienia (np. Kurier), powyższe dane zostaną przekazane danej firmie transportowej w celu zrealizowania zamówienia.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych naszych własnych produktów. Zgoda może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie. 

Jett Studio Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed niepożądanym działaniem osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony w celu ochrony Państwa danych. W szczególności stosujemy technologię SSL (szyfrowaną transmisje danych) w celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych podczas rejestracji, logowania oraz dokonywania zamówień za pośrednictwem strony www.jettstudio.pl . Rozpoznanie czy dane połączenie jest bezpieczne jest możliwe poprzez sprawdzenie czy adres strony www.jetstudio.pl  w momencie wypełniania danych rejestracyjnych, logowania bądź obsługi koszyka zaczyna się od https:// oraz po symbolu zamkniętej kłódki pojawiającej się w przeglądarce. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych , w przypadku wyboru takiej opcji, będą również następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte działania przez Administratora danych mogą się jednak okazać niewystarczające, jeżeli sami Państwo nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować poufność loginu i hasła do strony i nie udostępniać ich osobom trzecim. Jett Studio Sp. z o.o. nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na stronie www.jettstudio.pl . W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po każdym zakończeniu korzystania ze strony.

Pytania dotyczące niniejszej Polityki bezpieczeństwa prosimy przesyłać drogą mailową na adres : info@jettsudio.pl